err
Jaką ratę możesz płacić?
Ile chcesz pożyczyć?
Okres spłaty mies.
RRSO %
Kwota powyżej zł wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów.
Formularz informacyjny

POMAGAMY - EDUKUJEMY

Czyli 6 wskazówek budowy swojej pozytywnej historii kredytowej.

WSKAZÓWKA 1: Jeśli masz zobowiązania, spłacaj je terminowo

Regularność /ciągłość obsługi kredytu ma największy wpływ na Twoją pozytywną historię kredytową – sprawdzaj raport BIK. Wywiązywanie się ze spłaty długu na czas, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, pozwala prognozować, że w obsłudze przyszłych zadłużeń utrzymasz podobną dyscyplinę. Jeśli natomiast już się spóźniłeś ze spłatą raty, postaraj się maksymalnie ograniczyć czas oczekiwania kredytodawcy na jej uregulowanie i kwotę zaległości.

WSKAZÓWKA 2: Buduj własną aktywność kredytową

Z punktu widzenia metodologii scoringu (Jak ocenia Cię Bank), im więcej o Tobie wiadomo, tym trafniej można ocenić związane z Tobą ryzyko kredytowe. Trzy spłacone w terminie kredyty choćby na małe kwoty, dają podstawę kredytodawcy do oceny Twojej dyscypliny i rzetelności – w ten sposób budujesz reputację wiarygodnego kredytobiorcy i lepszą pozycję negocjacyjną. Jeśli nie masz historii kredytowej, rozważ zaciągnięcie jednego lub kliku małych kredytów ratalnych, których wysokość rat łącznie z pozostałymi zobowiązaniami nie przekroczy 33% Twojego miesięcznego dochodu netto. Miej pewność, że jesteś w stanie obsługiwać je terminowo. Takie działanie pozwoli w przyszłości otrzymać dobre warunki cenowe, dla kredytów o wysokich kwotach.

WSKAZÓWKA 3: Sprawdzaj swoje dane w BIK

Jeśli miałeś zwłokę w spłacie zobowiązania, warto odłożyć w czasie zaciągnięcie kolejnego kredytu. Stale monitoruj swoją historię kredytową i kontroluj prawidłowość danych dostarczanych o Twoich zobowiązaniach do BIK. (Poznaj swoją wiarygodność finansową)

WSKAZÓWKA 4: Nie wykorzystuj w całości posiadanych limitów kredytowych

Korzystaj rozważnie z debetów i kart kredytowych. Stopień i powtarzalność wykorzystania dostępnych limitów kredytowych może mieć wpływ na Twoją ocenę punktową. Staraj się regularnie spłacać w całości wykorzystany limit.

WSKAZÓWKA 5: Uważaj z liczbą składanych wniosków kredytowych

Liczba dotychczasowych zapytań kredytowych może obniżyć Twoją ocenę punktową. Nie da się określić, jaka dokładnie ilość wniosków skutkuje negatywną dla Ciebie redukcją (Jak ocenia Cię Bank). W przypadku osoby posiadającej wysoką ocenę punktową, jej obniżenie z tytułu liczby złożonych zapytań prawdopodobnie nie będzie miało tak istotnego wpływu na zdolność kredytową, jak w przypadku kredytobiorcy o niższej ocenie punktowej. Jednoczesne ubieganie się o kredyt w wielu instytucjach i, może negatywnie wpływać na Twoją ocenę punktową.

WSKAZÓWKA 6: Jeżeli spodziewasz się kłopotów z terminowym regulowaniem istniejących zobowiązań, SKONTAKTUJ SIĘ Z KREDYTODAWCĄ

Utrata pracy, wypadek, choroba, nieprzewidziane wydatki – poinformuj bank o spodziewanych trudnościach ze spłatą zadłużenia, ustal bezpieczne dla Ciebie zasady dalszej obsługi kredytu. Takie działanie będzie DLA CIEBIE NAJBEZPIECZENIEJSZE