err
Jaką ratę możesz płacić?
Ile chcesz pożyczyć?
Okres spłaty mies.
RRSO %
Kwota powyżej zł wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów.
Formularz informacyjny

Jeśli nie rozumiesz RRSO dla pożyczki gotówkowej,

Mamy dla Ciebie alternatywę!

Wiemy, że zrozumienie miary RRSO jest bardzo skomplikowane, na co wskazywaliśmy w artykule (RRSO), w którym spróbowaliśmy w intuicyjny sposób pokazać:

 • dlaczego potrzebna jest taka miara
oraz
 • czynniki, które wpływają na RRSO

Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych materiał ten, może być nadal dość skomplikowany. Z jednej strony pożyczkodawcy są zmuszani do tego, aby komunikować klientowi jaki jest koszt kredytu (RRSO) oraz inne parametry oferty, ale z drugiej strony wiemy z praktyki, że klienci, często podejmują decyzję bez uwzględnienia tej informacji.

Z czego to wynika?

Najbardziej powszechną przyczyna jest fakt, że miara RRSO jest zbyt skomplikowana aby ją rozumieć i wykorzystywać w praktyce.

Nie jest to dobre a instytucje finansowe bezwzględnie to wykorzystują dla osiągniecia własnych korzyści, kosztem budżetu domowego klienta. Aby spróbować, jednak, złamać niekorzystną dla klientów tendencję, mamy w ręku propozycję alternatywy dla miary RRSO.

POMAGAMY – EDUKUJEMY, z tego artykułu dowiesz się, że:

 • jest alternatywna miara, wartość której jest bardzo zbliżona do RRSO
 • formuła jest dużo prostsza do zrozumienia i zapamiętania
 • wyliczenie kosztu kredytu oraz porównanie ofert kredytowych na podstawie alternatywnej miary nie powinno już przysparzać problemu
 • zrozumienie alternatywnej miary jest krokiem do intuicyjnego zrozumienia RRSO
ALTERNATYWA - definicja

Poniżej proponujemy definicję alternatywnej miary, którą zaproponował Stefan Yard z uniwersytetu w Lund (Szwecja) w swoim artykule naukowym ("Consumer loans with fixed monthyl payments. Information problems and solutions based on some Swedish experiences", The International Journal of Pożyczkodawca Marketing, 2004 r.)

Brak obrazu
Zobaczmy to na przykładzie:
Brak obrazu

(całkowita kwota do spłaty- kwota pożyczki): jest to różnica pomiędzy wartością sumy wszystkich rat (spłata kapitału oraz odsetek) oraz pierwotnie pożyczoną kwotą pożyczki. Dla powyższego przykładu różnica wynosi: 120.000 – 100.000 = 20.000 zł.

Brak obrazu to znormalizowanie do okresu rocznego. Oferty kredytowe mogą się różnić okresem kredytowania, dlatego aby je porównywać, powyżej wspomniana różnica pomiędzy całkowitą kwotą do spłaty a kwotą pożyczki jest przedstawiona w tak zwanym "urocznieniu". Czyli:

 • w pierwszym kroku, dzieli się różnicę na ilość miesięcy (okres kredytowania), otrzymując tym samym wynik w skali jednego miesiąca;
 • a w drugim kroku wynik mnoży się przez 12, aby dostać ostateczny rezultat w skali roku (w języku potocznym "urocznienie").

Dla naszego przykładu, różnica wynosi 20.000 zł:

 • w pierwszym kroku dzieli się na 36 miesięcy, otrzymując wynik 555.55 zł
 • w drugim kroku wynik mnoży się na 12, otrzymując 6,666.66 zł
 • w liczniku otrzymaliśmy ostatecznie 6,666.66 zł.

kwota pożyczki /2: tu dzielimy kwotę pożyczkę na 2, co w naszym przykładzie równa się 100,000 / 2 = 50,000 zł.

W rezultacie,

Brak obrazu

Alternatywna miara - intuicyjne wytłumaczenie dla łatwiejszego zapamiętania

Zapamietajmy co jest w liczniku oraz co jest w mianowniku dla formuły stosunku miary kosztu kredytu.

W liczniku mamy:

Licznik = "uroczniona" różnica pomiędzy całkowitą kwotą do spłaty oraz kwotą pożyczki

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

 1. Po pierwsze => weź różnicę pomiędzy tym co zapłacisz pożyczkodawcy przez cały okres kredytowania (spłata kapitału oraz odsetek). Intuicyjnie zrozumiałe - bierzemy różnicę pomiędzy tam co zapłacimy oraz tym co wzięliśmy.
 2. Po drugie => wynik otrzymany w pierwszym punkcie trzeba przedstawić w skali jednego roku. Aby to zrobić pomnóż otrzymany wynik przez 12 miesięcy oraz podziel przez cały okres kredytowania w miesiącach.

W mianowniku natomiast, zawsze umieść połowę kwoty pożyczki.

Mianownik = średnia kwota do spłaty w każdym miesiącu przez cały okres kredytowania Kiedy zaciągamy pożyczkę, to przez pierwszą połowę czasu jej spłaty posiadamy większą wartość niż polowa od pożyczonej kwoty pożyczki - do spłaty więcej niż połowa. W drugiej połowie czasu spłaty pożyczki, kredytobiorca posiada mniejszą część niż połowa zaciągniętego zobowiązania. Średnia będzie bardzo zbliżona do połowy kwoty pożyczki Zobaczmy to na naszym przykładzie, analizując harmonogram spłaty:

Brak obrazu

Widzimy, że do 18 miesiąca (polowa okresu kredytowania wynoszącego 36 miesięcy) kredytobiorca na koniec każdego miesiąca miał do spłaty kwotę powyżej 50,000 zł (połowa zaciągniętej kwoty pożyczki wynoszącej 100,000 zł). Natomiast, po 18 miesiącu, czyli w drugiej połowie okresu spłaty, kredytobiorca już cały czas miał do spłaty kwotę mniejszą niż 50,000 zł. Jeśli weźmiemy średnią z kolumny "pozostało do spłaty na początek miesiąca" lub z kolumny "pozostało do spłaty na koniec miesiąca", to otrzymamy odpowiednio 51,389 zł oraz 48,611 zł. Jest to w przybliżeniu 50,000 zł, czyli dokładnie polowa od kwoty pożyczki. To oznacza, że możemy przyjąć, że "średnio" przez cały okres kredytowania (36 miesięcy) mieliśmy do dyspozycji (czyli do spłaty) 50,000 zł (100,000 zł / 2).

PODSUMOWANIE

Alternatywna miara do RRSO bierze stosunek urocznionego nominalnego kosztu pożyczki (ile rocznie wynosi koszt, który musimy zapłacić za pożyczenie) do średniej kwoty jaką mamy do spłaty, w każdym momencie trwania okresu kredytowania.

Alternatywna miara w praktyce oraz kilka słów o czym warto pamiętać

Weźmy te samy przykłady, które wykorzystaliśmy w artykule o RRSO (RRSO) i wyliczmy wartości dla alternatywnej miary.

Brak obrazu

Widzimy, że miara alternatywna daje bardzo zbliżone wartości do RRSO. Ponieważ jest to wartość zbliżona, to mamy do czynienia z pewnym poziomem błędu w porównaniu do RRSO. Najważniejszą zaletą tej miary, jest natomiast prostota. Nie trzeba korzystać z kalkulatorów lub wchodzić w szczegóły wyliczenia RRSO. Wystarczy zapamiętać opisaną wcześniej formułę oraz logikę jej wyliczenia. W przypadku, kiedy oferty pożyczkodawców będą mocno się różniły pod względem kosztu kredytu zastosowanie takiej miary wskaże nam, która ofertę na pewno warto odrzucić. Za pomocą tej miary, dochodzimy do tych samych wniosków co na podstawie RRSO: oferta 4 jest najbardziej atrakcyjna oraz oferta 3 jest najmniej atrakcyjna!

Brak obrazu

WARTO ZAPAMIĘTAĆ!

 • Istnieje inna alternatywna miara, która w przybliżeniu daje podobne wartości do RRSO
 • Taka miara jest dużo prostsza w wyliczeniu oraz zapamiętaniu
 • Taka miara pomaga również zrozumieć pojęcie kosztu kredytu: stosunek urocznionego nominalnego kosztu pożyczki do średniej kwoty do spłaty jaką kredytobiorca musi zwrócić w każdym momencie trwania okresu kredytowania

Mamy nadzieje, że artykuł pomoże nie tylko w głębszym zrozumieniu pojęcia kosztu kredytu, ale dał również poczucie pewności, że w każdym momencie jesteś w stanie porównać tak bardzo zróżnicowane oferty na rynku.