err
Jaką ratę możesz płacić?
Ile chcesz pożyczyć?
Okres spłaty mies.
RRSO %
Kwota powyżej zł wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów.
Formularz informacyjny

ZMIENIAMY SIĘ RAZEM Z WAMI!

INFORMACJA OD WAS posłuży zmianom na lepsze!

W ramach misji i wizji www.pomagamypozyczac.pl, proponujemy aktywny udział w kształtowaniu oferty i procesów obsługi naszych klientów. Uważamy, że energia, wiedza i potrzeby naszych klientów mogą być skierowane na pozytywne zmiany w całym sektorze finansowym. Zjednoczmy siły i spróbujmy zbudować „idealną ofertę i procesy obsługi”.

Instytucje finansowe często krytykowane są przez klientów, a instytucje finansowe nie pozostają klientom w tym obszarze dłużne. Przed krytyką nie stronią również media i inni uczestnicy rynku finansowego. Oczywiście krytyka jest czymś, co stymuluje rozwój całego społeczeństwa, niezależnie od branży lub dziedziny, ale..

Czy każda krytyka wnosi dodaną wartość?

Nasze codzienne życie pełne jest antagonizmów, czyli krytyki, która jest jedynie negacją opinii drugiej strony. Nie zależy nam na krytyce, która nie wnosi żadnej dodanej wartości.

W naszej ocenie krytyka, która może zmienić otacząjący nas świat powinna nie tylko wskazywać na słabe strony i pokazywać „co trzeba zmienić”, ale również proponować „w jaki sposób” można to zrobić.

Codziennie słyszymy, że poziom obsługi, jakość produktów, transparentność i całość działań sektora finansowego jest daleka od idealnego. W ramach naszej filozofii – chcemy zapytać – „Co możemy zrobić, aby to zmienić?” Organizacje z którymi współtworzymy www.pomagamypozyczac.pl, nie chcą i nie zamierzają biernie obserwować krytycznych opinii rynkowych. Zależy nam wszystkim na tym, aby zmieniać się na lepsze!

Wiele osób pracujących w bankach to ludzie, którzy sami są klientami, mają rodziny i przyjaciół, którzy również są klientami banków. Nie przychodzą do pracy z myślą „jak naciągnąć” lub „okłamać” kolejnego klienta. Wręcz przeciwnie – jest dużo osób, które ciągle przeprowadzają badania i dążą do tego, aby poprawić poziom obsługi, wprowadzić innowacyjne produkty, które będą służyć konsumentom w jeszcze lepszy sposób.

Jak możemy przyspieszyć proces zmiany na lepsze?

Proponujemy, zjednoczyć nasze siły aby opisać najważniejsze obszary, które naszym zdaniem wymagają zmian. Istnieje wiele przykładów z różnych dziedzin, gdzie zjednoczenie sił w ramach tak zwanego open source economy prowadzi do rezultatów, których nikt nie mógł osiągnąć w pojedynkę. W podobny sposób, siła podmiotów tworzących www.pomagamypozyczac.pl, oraz konsumentów może pomóc zbudować rozwiązania, których żadna istniejąca organizacja na rynku bankowym nie będzie w stanie osiągnąć w pojedynkę.

Marzymy o bankowości, opartej na filozofii win-win, gdzie klienci są obsługiwani w sposób odpowiadający ich potrzebom i oczekiwaniom. Zachęcamy do działania wszystkich, którzy chcieliby pomóc i wziąć aktywny udział w budowaniu idealnej instytucji finansowej. Siła milionów Polaków leży w tym, że na co dzień mają doświadczenia współpracy z różnymi organizacjami finansowym i z codziennych doświadczeń wiedzą, co warto zmienić, ulepszyć, poprawić. Mogą też zaproponować, w jaki sposób to zrobić.

Aby nie być gołosłownym i przekuć powyższe w działanie dla osiągniecia idei open source economy , chcielibyśmy zaproponować podejście polegające na ciągłym zbieraniu informacji zwrotnej, w ramach której moglibyśmy dostać do analizy konstruktywną krytykę wobec istniejących ofert produktowych oraz procesów obsługi klienta.

Poniżej znajduje się nasza propozycja podziału obszarów, które będziemy traktować jako osobne dziedziny, wymagające udoskonalenia:

  1. Proces obsługi wniosku kredytowego na www.pomagamypozyczac.pl,
  2. Proces obsługi w oddziale
  3. Proces obsługi w bankowości elektronicznej
  4. Jakość materiałów i treści prezentowanych na www.pomagamypozyczac.pl,
  5. Zapisy umów

W pierwszej kolejności zależy nam na Waszej opinii w kontekście całego procesu obsługi na naszej Platformie - co możemy poprawić w całym procesie wnioskowania o kredyt. Ze względu na fakt, że pierwszy kredyt dla względów bezpieczeństwa wypłacamy w oddziale, chcielibyśmy również zbierać Wasze opinie dotyczące przebiegu procesu obsługi w placówce bankowej. Jeśli w kolejnych krokach kontaktu z naszą Platformą mamy do czynienia z obsługą w kanale online, to zależy nam na opinii dotyczącej procesów obsługi w bankowości elektronicznej

Komunikacja jest kluczem do sukcesu, a jeśli nie ma skutecznego przepływu informacji, to trudno liczyć na to, aby obie strony były zadowolone z poziomu współpracy.

Bardzo ważnym dla nas obszarem jest ten dotyczący zapisów umów – zależy nam wszystkim, aby przedstawiane dokumenty zawierały przejrzyste i zrozumiałe dla klientów zapisy, spełniając przy tym oczekiwania instytucji nadzorczych rynku bankowego. Często słyszymy krytykę, że umowy, które klienci podpisują z instytucjami finansowymi są mało przejrzyste i trudne do zrozumienia. Instytucje finansowe bronią się, podkreślając, że pewne zapisy muszą zawrzeć w umowach ze względu na wymagania prawne. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje możliwość skonstruowania umowy w bardziej zrozumiały dla konsumentów sposób. Chcemy w tym obszarze budować świadomość klientów na temat tego, co naprawdę podpisują. Nie chcemy kontynuować praktyk i standardów, które nie są przyjazne klientom.

Zanim wdrożymy to w praktyce i zaczniemy korzystać z zalet open source economy, chcielibyśmy, zacząć od konkretnych kroków. Prezentujemy Wam ankietę, która ma zebrać Wasze opinie dotyczące procesów obsługi wniosku kredytowego www.pomagamypozyczac.pl, oraz dalszej obsługi w oddziale. Wyniki zebranych ankiet oraz kroki, które będziemy podejmować, aby usprawniać istniejące praktyki, będziemy na bieżąco publikować na naszej Platformie.

WASZA OPINIA JEST DLA NAS KLUCZOWA! Link do ankiety