err
Jaką ratę możesz płacić?
Ile chcesz pożyczyć?
Okres spłaty mies.
RRSO %
Kwota powyżej zł wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów.
Formularz informacyjny

POMAGAMY - EDUKUJEMY

CZYLI co warto wiedzieć o produktach oszczędnościowych i inwestycyjnych?

Tą publikacją chcielibyśmy rozpocząć proces edukacji dla bardzo obszernego tematu czyli produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Każdy z nas w jakimś momencie swojego życia zastanawia się jak najlepiej pomnożyć własny majątek? Często, jednym z rozwiązań jest lokowanie środków w produkty finansowe. Może być to dobrym rozwiązaniem i pomoc w osiągnięciu naszych celów finansowych. Niestety, ale duża część tego typu produktów jest obarczona sporym ryzykiem. Brak świadomości tego, z czego się składają poszczególne produkty lub jakie ryzyka mogą za sobą nieść, często może spowodować odwrotny efekt w postaci utraty części lub całości naszego kapitału.

POMAGAMY – WYJAŚNIAMY

 • Produkty powszechnie oferowane przez sektor finansowy
 • Zróżnicowanie produktów pod względem ryzyka, która mogą ze sobą nieść
 • Że warto tego typu produkty dopasować do własnego apetytu na ryzyko

Poniżej znajdziecie krótkie wprowadzenie do:

 • Lokaty strukturyzowane

Lokata strukturyzowana

Bardzo często można spotkać się z powiedzeniem, że lokata strukturyzowana jest bezpieczną alternatywą dla lokat bankowych. CZY JEST TO PRAWDA? Bardzo często tak nie jest, a diabeł zwykle tkwi w szczegółach. Ryzyko utraty zainwestowanego kapitału wciąż istnieje, a czasami może być bardzo wysokie. CO TO ZATEM ZA PRODUKT?

 • Krótki opis – stopa zwrotu

  Lokata strukturyzowana jest produktem finansowym, który możemy podzielić na 2 części: część oszczędnościową (1) oraz część inwestycyjną (2). Część oszczędnościowa, odpowiada za bezpieczeństwo produktu i podobnie jak przy funduszach obligacji ta część kapitału jest lokowana w dość bezpieczne produkty (np. obligacje lub depozyty bankowe). Natomiast, pozostała część jest lokowana w produkty finansowe o wyższym ryzyku, celując w wyższe stopy zwrotu z inwestycji dla potencjalnych inwestorów. Lokaty strukturyzowane różnią się również względem siebie częściową (mniej niż 100%) lub pełną ochroną zainwestowanego kapitału (100%). Nawet bez wchodzenia w szczegóły można zauważyć, że bezpieczeństwo tego produktu zależy od stosunku pierwszej części (oszczędnościowej) produktu do drugiej (inwestycyjnej) oraz czy produkt ma gwarancję zainwestowanego kapitału czy nie. Zwykle, są to produkty ze średnim horyzontem inwestycyjnym (od 3 do 5 lat), więc trzeba się liczyć z „zamrożeniem” kapitału na taki właśnie okres czasu.
 • Lokowane środki

  Jak pisaliśmy powyżej, część oszczędnościowa produktu jest głównie inwestowana w bardziej bezpieczne produkty. Natomiast, część inwestycyjna jest zwykle tym elementem, który stanowi największą różnice pomiędzy różnymi lokatami strukturyzowanymi. Zwykle ta część opiera się, na instrumentach bazowych, którymi mogą być przykładowo:
  • Indeksy giełdowe
  • Akcje
  • Surowce
  • Waluty
  • Itd.
  Każda lokata strukturyzowana ma własną strategię dla części inwestycyjnej. Przykładowo, jeśli część inwestycyjna opiera się na indeksie WIG20, to strategia może zakładać, że na moment zakończenia lokaty indeks WIG20 osiągnie pożądany i określony na samym początku inwestycji poziom. Gdy tak się stanie, wtedy lokata może zaoferować wyższy zysk. W przeciwnym przypadku, w zależności od typu lokaty, można zyskać niższe odsetki, otrzymać jedynie 100% zainwestowanego kapitału lub stracić jego część.
 • Ryzyko inwestycji

  Zgodnie z powyższym, w zależności od konstrukcji produktu, lokata strukturyzowana może nieść ze sobą poważne ryzyko straty zainwestowanego kapitału. Warto w tym miejscu również wspomnieć o ryzyku emitenta danego produktu. Na poniższym przykładzie obligacji rządowych wskazujemy, że warto również liczyć się z tym realnym ryzykiem.
 • Przykład i możliwe scenariusze (od straty kapitału -16% do zwrotu +10%)

  Załóżmy, że nasza inwestycja to 10.000 zł. Część inwestycyjna została zbudowana w oparciu o indeks WIG20 i jej udział stanowi 20%. Czyli, od początkowej inwestycji 10000 zł, 8000 zł zostałoby ulokowane w bezpieczne aktywa, a 2000 zł zostałyby alokowane do części inwestycyjnej. Załóżmy również dla prostoty, że strategia lokaty strukturyzowanej zakładała, że jeśli indeks WIG20 przekroczy 200% swojej początkowej wartości, to zysk z zainwestowanej części będzie wynosił 30%, a jeśli nie, to cała kwota przeznaczona na część inwestycyjną zostanie stracona.
  • Negatywny scenariusz: Załóżmy teraz, że na koniec okresu, indeks WIG20 nigdy nie przekroczył 200% od swojej początkowej wartości. Oznacza to, że 2000 zł, przeznaczone na tą inwestycję zostały stracone. Jeśli założymy, że część bezpieczna, czyli 8000 zł, wypracowała 5% zysku (8000 zł*5% = 400), to na koniec okresu inwestor, który zainwestował 10000 zł w taką lokatę strukturyzowaną dostanie tylko 8400 zł (strata 1600 zł, czyli -16% zainwestowanego kapitału).
  • Pozytywny scenariusz: Jeśli założymy, że indeks WIG20 przekroczył zakładany poziom, to część inwestycyjna przeniesie zysk na poziomie 2000*30% = 600 zł. Na koniec okresu, inwestor dostanie zwrot 2600 zł + 8400 zł (5% zysku (8000 zł*5% = 400) = 11000 zł, czyli stopa zwrotu tej inwestycji wyniesie +10%.

ZAWSZE PAMIĘTAJ!

Jeśli produkt finansowy oferuje ponadprzeciętne stopy zwrotu, to w takim przypadku ryzyko dla nas jest na pewno bardzo wysokie. Wielokrotnie zastanów się, zanim zdecydujesz się zainwestować oszczędności życia w produkty oferujące bardzo wysokie zwroty. Miej zawsze w pamięci klientów Amber Gold i Getback. Niech te przypadki będą dla nas stała nauką!