err
Jaką ratę możesz płacić?
Ile chcesz pożyczyć?
Okres spłaty mies.
RRSO %
Kwota powyżej zł wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów.
Formularz informacyjny

POMAGAMY - EDUKUJEMY

CZYLI co warto wiedzieć o produktach oszczędnościowych i inwestycyjnych?

Tą publikacją chcielibyśmy rozpocząć proces edukacji dla bardzo obszernego tematu czyli produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Każdy z nas w jakimś momencie swojego życia zastanawia się jak najlepiej pomnożyć własny majątek? Często, jednym z rozwiązań jest lokowanie środków w produkty finansowe. Może być to dobrym rozwiązaniem i pomoc w osiągnięciu naszych celów finansowych. Niestety, ale duża część tego typu produktów jest obarczona sporym ryzykiem. Brak świadomości tego, z czego się składają poszczególne produkty lub jakie ryzyka mogą za sobą nieść, często może spowodować odwrotny efekt w postaci utraty części lub całości naszego kapitału.

POMAGAMY – WYJAŚNIAMY

  • Produkty powszechnie oferowane przez sektor finansowy
  • Zróżnicowanie produktów pod względem ryzyka, która mogą ze sobą nieść
  • Że warto tego typu produkty dopasować do własnego apetytu na ryzyko

Poniżej znajdziecie krótkie wprowadzenie do:

  • Obligacje skarbowe
  • Obligacje korporacyjne

Obligacje skarbowe

Ogólnie rzecz mówiąc, obligacje Skarbu Państwa nie są uważane za produkty niebezpieczne i można je odnieść do mniej ryzykownych lub nawet bezpiecznych. Żyjemy jednak w bardzo niepewnych i dynamicznie zmieniających się czasach. Zwłaszcza w kontekście pandemii Covid-19 można sobie wyobrazić, że skutki ekonomiczne mogą nieść za sobą poważne konsekwencje dla wszystkich. Historia zna również przypadki, kiedy niektóre Państwa ogłaszały bankructwo. Jeśli zatem posiadamy obligacje skarbowe kraju który ogłosi bankructwo, wtedy wypłata odsetek z obligacji emitowanych przez takiego emitenta będzie stała pod dużym znakiem zapytania – istnieje również możliwość nie odzyskania zainwestowanego kapitału. Ważnym aspektem jest zatem podkreślenie, że konkretna obligacja jest na tyle bezpieczna, na ile wiarygodny jest jej emitent. ZWRACAJ UWAGĘ na to, jaki procent / zysk konkretna obligacja oferuje. Im mniej wiarygodny jest emitent, tym wyższe stopy zwrotu będzie nam oferował.

Obligacje korporacyjne

Tego typu obligacje to rodzaj dłużnych papierów wartościowych, świadczący o istniejącym zadłużenia emitenta, czyli przedsiębiorstwa które tego typu papiery wartościowe udostępniła na rynku. Obligacje mają horyzont krótkoterminowy, średnioterminowy oraz długoterminowy a ich charakter zależy od wskazanego terminu wykupu. Jeśli zakupimy tego typu papiery wartościowe, to jako ich nabywcy mamy prawo do odsetek których warunki naliczenia i terminy płatności są zawsze określone w warunkach emisji obligacji lub prawo do odzyskania zainwestowanego kapitału we wskazanym terminie wykupu obligacji. Inwestycja w tego typu papiery wartościowe wiąże się bardzo dużym ryzykiem a czasami może prowadzić do utraty całego kapitału. Przy tego typu inwestycji musimy bardzo poważnie wziąć pod uwagę ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji o którego istniejącym zadłużeniu wiemy już w momencie zakupu obligacji. W takiej inwestycji zalecamy głównie ostrożność oraz dokładne zweryfikowanie emitenta. Wysokie oprocentowanie powinno dla nas być ostatnim argumentem dla którego powinniśmy decydować się na tego typu inwestycję.

ZAWSZE POMYŚL czy wysokie oprocentowanie jest Ci w stanie wynagrodzić wysokie ryzyko?

Przestrogą dla wszystkich, może być bardzo głośny przypadek emisji obligacji korporacyjnych firmy Getback, w którym przez bardzo długi okres czasu do UOKIK spływały liczne skargi od konsumentów. Wynikało z nich, że funkcjonowały na rynku mechanizmy sprzedaży tych obligacji, w których twierdzono, iż jest to instrument finansowy tak samo bezpieczny jak lokata bankowa ale z dużo wyższym oprocentowaniem. W tym przypadku dochodziło również do proponowania produktu klientom w sposób absolutnie niedopasowany do ich potrzeb oraz poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego. W efekcie tego, bardzo wiele osób straciło oszczędności swojego życia.

ZAWSZE PAMIĘTAJ!

Jeśli produkt finansowy oferuje ponadprzeciętne stopy zwrotu, to w takim przypadku ryzyko dla nas jest na pewno bardzo wysokie. Wielokrotnie zastanów się, zanim zdecydujesz się zainwestować oszczędności życia w produkty oferujące bardzo wysokie zwroty.