err
Jaką ratę możesz płacić?
Ile chcesz pożyczyć?
Okres spłaty mies.
RRSO %
Kwota powyżej zł wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów.
Formularz informacyjny

POMAGAMY - EDUKUJEMY

CZYLI co warto wiedzieć o produktach oszczędnościowych i inwestycyjnych?

Tą publikacją chcielibyśmy rozpocząć proces edukacji dla bardzo obszernego tematu czyli produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Każdy z nas w jakimś momencie swojego życia zastanawia się jak najlepiej pomnożyć własny majątek? Często, jednym z rozwiązań jest lokowanie środków w produkty finansowe. Może być to dobrym rozwiązaniem i pomoc w osiągnięciu naszych celów finansowych. Niestety, ale duża część tego typu produktów jest obarczona sporym ryzykiem. Brak świadomości tego, z czego się składają poszczególne produkty lub jakie ryzyka mogą za sobą nieść, często może spowodować odwrotny efekt w postaci utraty części lub całości naszego kapitału.

POMAGAMY – WYJAŚNIAMY

  • Produkty powszechnie oferowane przez sektor finansowy
  • Zróżnicowanie produktów pod względem ryzyka, która mogą ze sobą nieść
  • Że warto tego typu produkty dopasować do własnego apetytu na ryzyko

Poniżej znajdziecie krótkie wprowadzenie do:

  • Konto oszczędnościowe i lokaty terminowe

Konto oszczędnościowe i lokaty terminowe

Najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem zdeponowania pieniędzy jest lokata bankowa lub konto oszczędnościowe. Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami produktów jest taka, że konto oszczędnościowe umożliwia wypłaty środków w dowolnym momencie bez utraty naliczonych już odsetek. W przypadku lokaty, należy wziąć pod uwagę czas na jaki lokata zostaje założona. Jeśli w momencie trwania lokaty, będzie potrzeba wypłaty środków, to w takim przypadku nie będzie możliwości realizacji odsetek (czyli naszego zarobku) za okres przed wypłatą środków. Produkty te uważane są za najbezpieczniejsze, z uwagi na objęcie ich ochroną gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zwykle produkty te, nie oferują jednak dużych zysków dla swoich inwestorów.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje lokat terminowych:

  • terminowa - najpopularniejsza na rynku finansowym ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem
  • progresywna - z oprocentowaniem rosnącym wraz z czasem trwania lokaty
  • automatyczna - zakładana automatycznie przez instytucję finansową, gdy środki na koncie klienta przekroczą ustalone saldo

ZAWSZE PAMIĘTAJ!

Jeśli produkt finansowy oferuje ponadprzeciętne stopy zwrotu, to w takim przypadku ryzyko dla nas jest na pewno bardzo wysokie. Wielokrotnie zastanów się, zanim zdecydujesz się zainwestować oszczędności życia w produkty oferujące bardzo wysokie zwroty.