err
Jaką ratę możesz płacić?
Ile chcesz pożyczyć?
Okres spłaty mies.
RRSO %
Kwota powyżej zł wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów.
Formularz informacyjny

Jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze?

Pożyczanie pieniędzy to trudny i wymagający proces, zarówno dla pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Kluczem jest jednak umowa, która zawiera wszystkie warunki oraz istotne kwestie, o których należy pamiętać. Jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze? Jak znaleźć odpowiedniego pożyczkobiorcę, a jak pożyczkodawcę? Czym się kierować oraz o czym pamiętać? Dowiedz się!

Spis treści:

 1. Gdzie i jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze?
 2. Jak pożyczyć komuś pieniądze?
 3. Co powinna zawierać umowa o pożyczanie pieniędzy?
 4. Czym jest oświadczenie o otrzymaniu pieniędzy?
 5. Wiarygodny pożyczkodawca - czyli jaki?
 6. Jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze - rzetelny pożyczkobiorca

Gdzie i jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze?

Jeśli zastanawiasz się, jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze, musisz wiedzieć o wszystkich dostępnych możliwościach. Różnego rodzaju pożyczek mogą udzielać:

 1. banki spółdzielcze,
 2. banki komercyjne,
 3. firmy pożyczkowe (parabanki),
 4. portale udzielające pożyczek społecznościowych, typu social lending,
 5. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 6. pracownicze kasy pożyczkowe w większych firmach i instytucjach.

Poza tym pożyczek mogą udzielać również osoby prywatne, które nie prowadzą z tego tytułu działalności gospodarczej. Niegdyś pieniądze pożyczano wyłącznie w bankach, jednak dziś działa wiele firm świadczących usługi finansowe. Największą popularnością cieszą się firmy pożyczkowe, które oferuje chwilówki i inne pożyczki gotówkowe. Taką pożyczkę może otrzymać niemal każda pełnoletnia i zarabiająca osoba. Ciekawą propozycją są wszelkie pożyczki społecznościowe udzielane przez osoby prywatne. To propozycja zarówno dla osób, które potrzebują pilnie gotówki, ale również dla tych, którzy dysponują jej nadmiarem i poszukują sposobu na zainwestowanie.

Jak pożyczyć komuś pieniądze?

Pytanie: „jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze” zadają nie tylko osoby, które potrzebują wsparcia finansowego, lecz także te, które go udzielają. Cóż, każdy z nas choć raz w życiu pożyczył komuś pieniądze. To w zupełności normalne. Nie możemy jednak zapominać o art. 720 KC § 2., który mówi o tym, że jeśli wartość umowy pożyczki, przekracza tysiąc złotych, to powinna być ona sporządzona w formie pisemnej.

Choć w innym wypadku pożyczka wciąż będzie skuteczna, mogą pojawić się problemy z wyegzekwowaniem pieniędzy.

W przypadku większych kwot warto również zastanowić się nad zabezpieczeniem pożyczki. Postępowanie egzekucyjne w wielu sytuacjach może okazać się nieskuteczne, pomimo zawartej na piśmie umowy, która dokładnie określa strony, sposób oraz terminy wydania i zwrotu podmiotu pożyczki. Wystarczy, że dłużnik wyjedzie za granicę, a jego miejsce pobytu nie będzie znane. Jeśli więc zastanawiasz się, jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze, pamiętaj przede wszystkim o umowie i ewentualnym zabezpieczeniu. Najczęściej spotykanymi zabezpieczeniami są poręczenia oraz zastawy.

Co powinna zawierać umowa o pożyczanie pieniędzy?

Umowa pożyczki może być zawarta ustnie, jak i pisemnie. Jeśli jednak nie chcemy sporządzać umowy, a dbamy o to, żeby bezpiecznie pożyczać pieniądze, warto przygotować pokwitowanie będące potwierdzeniem, że doszło do zawarcia umowy pożyczki. Nie musi ona być odpłatna. Prawidłowo sporządzona umowa o pożyczenie pieniędzy powinna zawierać:

 • miejsce i datę zawarcie umowy,
 • strony umowy wraz z istotnymi do ich rozpoznania danymi - należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu, z kolei w przypadku firmy, musi to być jej pełna nazwa, adres siedziby, a także numer NIP KRS, REGON,
 • przedmiot umowy - w umowie należy wskazać przedmiot pożyczki, którym nie muszą być pieniądze, ale także inne produkty,
 • warunki zwrotu pieniędzy - kluczowe jest, by wskazać sposób zwrotu środków, a także konkretną datę - jeśli pożyczka nie jest udzielana na raty,
 • warunki odstąpienia od umowy - należy także określić warunki odstąpienia od umowy,
 • oświadczenie o majątku pożyczkobiorcy - jest to niezbędny element w przypadku umów pożyczek z zabezpieczeniem,
 • podpisy stron - aby umowa przekazania pieniędzy była ważna, obie strony muszą się podpisać.

Ponadto możliwe jest także podpisanie umowy pożyczki bez odsetek. Jej wzór niewiele się różni od pozostałych umów. Pojawiają się zapisy zarówno o odsetkach, jak i oprocentowaniu, aby było pewne, że wynoszą one 0%.

Zdarzają się też takie sytuacje, w których niezbędne jest wprowadzenie wszelkich zmian w zawartej umowie pożyczenia pieniędzy. Jest to oczywiście możliwe - wykonuje się wówczas aneksy do umowy. Pozwalają skorygować jej treść oraz wprowadzić nowe postanowienia.

Jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze, jeśli dodajemy wspomnienie aneksy i co powinno się w nich znaleźć? Najczęściej zmiany w umowach dotyczą harmonogramu spłat, a także wysokości prowizji czy dodatkowych opłat. Aneks do umowy pożyczki należy sporządzić w mniej więcej taki sam sposób, jak umowę. Musi zawierać:

 • numer umowy, której dotyczy aneks,
 • data oraz miejsce zawarcia aneksu,
 • data, od której wprowadzone zmiany są ważne,
 • określenie stron umowy i ich podpisy.

Czym jest oświadczenie o otrzymaniu pieniędzy?

Oświadczenie o otrzymaniu pieniędzy to pokwitowanie, które wypełnia pożyczkobiorca. Jest to niewielki dokument, który zawierają informacje tj.:

 • dane osobowe pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy,
 • datę kiedy pożyczkobiorca otrzymał pieniądze,
 • kwotę, którą otrzymał pożyczkobiorca,
 • podpis osoby, która otrzymała pieniądze,
 • datę kiedy pokwitowanie zostało wypisane.

Oświadczenie to potwierdza nie tylko otrzymanie przez pożyczkobiorcę pieniędzy, ale także samo udzielenie pożyczki. Stanowi więc zabezpieczenie przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami. Tego typu dokumentu możemy domagać się zawsze, gdy jednym z elementów umowy jest pieniądz, a otrzymanie faktury bądź paragonu fiskalnego jest niemożliwe. Nie jest to jednak jedyna funkcja tego oświadczenia. Również dłużnik może żądać od pożyczkodawcy tego dokumentu, w momencie, w którym odda pieniądze. Uprawnienie to jest wskazane bezpośrednio w art. 462 § 1 K.c., który mówi nam, że dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Koszty z nim związane ponosi dłużnik, chyba, że strony umówiły się inaczej. Generalnie jest to jednak istotny element troski o to, jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze - zarówno dla pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.

Wiarygodny pożyczkodawca - czyli jaki?

Jeśli zastanawiasz się, jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze, w pierwszej kolejności musisz znaleźć odpowiedniego pożyczkodawcę. Warto zwrócić uwagę na to, od jakiego czasu firma pożyczkowa funkcjonuje na polskim rynku. Im ten czas jest dłuższy, tym większe szanse są na to, że jest to rzetelna firma. Krótki czas istnienia niekoniecznie będzie wskazywał, a to, że jest firma nieuczciwa, jednak wieloletnie doświadczenie ma ogromne znaczenie.

Czerwona lampka może się zaświecić, jeśli firma pożyczkowa pobiera dodatkowe, wysokie opłaty weryfikacyjne oraz opłaty za rozpatrzenie wniosku. Są one normalne, jednak niewykluczone jest, że ich celem jest po prostu zarobek. Aby mieć pewność, że pożyczkodawca jest rzetelny i uczciwy, warto zwrócić również uwagę na to, czy legitymuje się jakimkolwiek certyfikatem przyznanym przez instytucję ogólnopolską. Jeśli firma takowy posiada, będzie to świadczyć o jej doświadczeniu i uczciwości. W Polsce najpopularniejszymi certyfikatami i odznaczeniami są:

 • Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo (przyznaje go BIG Infomonitor),
 • Certyfikat Rzetelna Firma (przyznaje go KRD - Krajowy Rejestr Długów),
 • Gwiazda Jakości Obsługi Klienta,
 • nagroda Loan Magazine, która promuje odpowiedzialne pożyczanie,
 • Laur Konsumenta, który przyznawany jest w ogólnopolskim plebiscycie.

Zatem jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze? Poza tymi aspektami, warto również dokładnie przyjrzeć się umowie o pożyczkę. Należy przeczytać dokładnie każdy podpunkt - jest to tak naprawdę podstawa. Firma pożyczkowa może umieścić przeróżne klauzule, ale to pożyczkobiorca musi się z nimi zapoznać i zgodzić. Przy wyborze odpowiedniej firmy pożyczkowej możemy kierować się wcześniejszymi doświadczeniami, opiniami, a także doświadczeniem naszych bliskich.

Jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze - rzetelny pożyczkobiorca

Każdy pożyczkodawca chce udzielać pożyczek z zyskiem i nie musieć egzekwować pieniędzy przez wiele lat. Warto więc zwracać uwagę nie tylko na to, od kogo pożyczamy pieniądze, ale także komu je pożyczamy - w szczególności jeśli udzielamy tzw. pożyczek społecznościowych i nie prowadzimy z tego tytułu działalności gospodarczej. Dane pożyczkobiorcy i jego historia kredytowa mogą zostać sprawdzone przez pożyczkodawcę, a nawet i powinny. Są to tak naprawdę podstawowe informacje o tej osobie, które mogą świadczyć o jego wypłacalności.

Ponadto należy przeanalizować wszystkie dane, które zostały podane we wniosku o pożyczkę. Znaczenie ma również przede wszystkim wiek, dochody, a także kwota pożyczki i termin jej spłaty. Na podstawie tych informacji możemy mniej więcej stwierdzić, czy pożyczkobiorca jest rzetelny. Wiele firm udziela pierwszych pożyczek na mniejsze kwoty, a dopiero kolejnych na większe. To dobry sposób na sprawdzenie, czy pożyczkobiorca jest uczciwy i wypłacalny. Stosowane są również wszelkiego rodzaju zabezpieczenia - najczęściej poręczenia i zastawy. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć pożyczkobiorcy, który okaże się niewypłacalny. Często w trakcie trwania pożyczki na światło dzienne wychodzą kolejne problemy spowodowane np. utratą pracy czy problemami rodzinnymi/zdrowotnymi i zwyczajnie nie da się tego uniknąć, jednak pewne ryzyko zawsze możemy zmniejszyć. Mamy nadzieję, że wiesz już, jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze - zarówno od kogoś, jak i komuś.