err
Jaką ratę możesz płacić?
Ile chcesz pożyczyć?
Okres spłaty mies.
RRSO %
Kwota powyżej zł wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów.
Formularz informacyjny

Platforma – co odróżnia nas od firm pożyczkowych?

POMAGAMY – EDUKUJEMY WARTO WIEDZIEĆ:

 • Czym różnią się firmy pożyczkowe od banków i SKOK-ów
 • Że firmy pożyczkowe nie są objęte nadzorem KNF co przekłada się na dużo mniejsze restrykcje w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku finansowym
 • Jak działają firmy pożyczkowe i w jaki sposób generują przychody
 • O tym, że banki i SKOK-i finansują portfel kredytowy z powierzonych im przez klientów depozytów
 • O tym, że firmy pożyczkowe finansują portfel kredytowy wyłącznie z własnego kapitału
 • O ryzyku spirali zadłużenia i decydowaniu się na kredyt z zachowaniem zasad zadłużenia

Podobne funkcjonujące platformy internetowe, często należą do firm pożyczkowych lub do podmiotów, które świadczą usługi na rzecz banków i firm pożyczkowych. Nasza platforma www.pomagamypozyczac.pl, różni się od takich rozwiązań przede wszystkim tym, że tworzą ją wyłącznie organizacje sektora SKOK (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe) obecne na polskim rynku finansowym od 25 lat. Oznacza to, że kredyty są udzielane na korzystniejszych cenowo warunkach, niż na wspomnianych konkurencyjnych platformach a udzielają ich organizacje, będące pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Dlaczego tak jest? Warto zrozumieć podstawową różnicę pomiędzy firmami pożyczkowymi a sektorem SKOK. Na wstępie ktoś może zapytać: „Czy klienci firm pożyczkowych nie rozumieją, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania takich pożyczek to często kilka tysięcy procent?!” (RRSO) Spójrzmy na to bez zbędnej sensacji i spróbujmy wyjaśnić o co naprawdę chodzi z tymi firmami pożyczkowymi?

Komisja Nadzoru Finansowego nie nadzoruje całego rynku.

W Polsce w odróżnieniu od banków i SKOK-ów, firmy pożyczkowe nie podlegają nadzorowi finansowemu. Nadzorem KNF objęte są jeszcze podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz oferujące usługi płatnicze. To bardzo istotna różnica. Podczas gdy KNF wprowadza regulacje na rynku i śledzi czy każda instytucja objęta jego nadzorem, realizuje je zgodnie z określonymi warunkami, firm pożyczkowych to nie dotyczy w efekcie tego funkcjonują na własnych zasadach.

WYJAŚNIAMY, dlaczego tak się dzieje?

Musimy pamiętać, że banki, SKOK-i i banki spółdzielcze, zajmują się nie tylko działalnością kredytową, ale również depozytową. W najprostszym ujęciu SKOK gromadzi krótkoterminowe depozyty aby transformować je na pożyczki, o dłuższych terminach zapadalności. Wielkość tych depozytów decyduje więc o zdolnościach finansowych SKOK w zakresie udzielania pożyczek. Im wyższy poziom depozytów, tym lepsze zarządzanie płynnością i większa stabilność SKOK. Skąd pochodzą te depozyty? - właśnie od nas – klientów SKOK. Gdyby więc SKOK-i zaczęły obniżać restrykcyjność oceny ryzyka kredytowego, udzielając pożyczek wszystkim klientom którzy do nich przychodzą, mogłyby szybko stracić przychody, a w pewnym momencie, nie byłby w stanie zwrócić pieniędzy swoim klientom depozytowym. Właśnie po to, by zapewnić bezpieczeństwo klientom, którzy zakładają konta i depozyty w SKOK , KNF nadzoruje ich działalność i egzekwuje takie zarządzanie, które nie naraża klientów na stratę oszczędności. Firmy pożyczkowe działają zupełnie inaczej. Dysponują one wyłącznie kapitałem własnym i nie angażują się w działalność depozytową aby realizować akcje kredytowe - pożyczają pieniądze na własne ryzyko. Ryzykiem tym, jest strata całości kapitału przez inwestorów danej firmy. Na poniższym schemacie przedstawiamy tę różnicę

Brak obrazu

Ponieważ firmy pożyczkowe, które otwierają działalność gospodarczą w celu uzyskania dochodu, ryzykują własnym kapitałem, nie podlegają nadzorowi finansowemu. To zadanie leży w gestii inwestorów - robić wszystko co jest w ich mocy, aby utrzymać się i zarabiać na rynku. Banki / SKOK-i czy inne instytucje, które wykonują czynności depozytowe nie ryzykują tylko własnym kapitałem, ale też środkami klientów. Dlatego KNF stoi na straży ich prawidłowego funkcjonowania.

Większe ryzyko = większe oprocentowanie i prowizja czyli rzeczywistość firm pożyczkowych

„Banki i SKOK-i lub inne instytucje objęte nadzorem KNF stosują bardziej restrykcyjne praktyki oceny ryzyka kredytowego niż firmy pożyczkowe” W Polsce zainteresowanie klientów firmami pożyczkowymi zbiegło się z czasem kryzysu finansowego, kiedy banki i SKOK-i zaczęły mocno ograniczać akcje kredytowe. Zamykając drzwi dla części klientów, stworzyły one szansę wejścia na rynek firmom prywatnym, udzielającym pożyczek tym, którzy mogliby mieć problem z ich uzyskaniem w sektorze objętym nadzorem KNF. Ponieważ firmy pożyczkowe, ponoszą większe ryzyko kredytowe i pożyczają z własnych pieniędzy, ryzykując całym swoim kapitałem, to z punktu widzenia biznesowego, opłaca im się to tylko wtedy, kiedy przychody z tego ‘kredytowania’ będą dużo większe niż te standardowe dla sektora bankowego. Na przykładzie poniżej pokażemy, w jaki sposób model biznesowy firmy pożyczkowej różni się od banku czy SKOK-u z punktu widzenia prywatnego inwestora. Nie wchodząc więc w szczegóły różnych ofert dostępnych na rynku, a posługując się tylko wnioskiem wynikającym z przykładu niżej, możemy przyjąć założenie, że prowizje / oprocentowanie pobierane przez firmy pożyczkowe na pewno nie będzie niskie a co za tym idzie tanie.

Który inwestor ma większy zwrot z inwestycji?

Załóżmy, że mamy dwóch inwestorów. Jeden inwestor (inwestor „A”) posiada 50 000 zł i zadecydował się zainwestować w bank. Drugi inwestor (inwestor „B”) posiada 1 000 000 zł i zdecydował się zainwestować w firmę pożyczkową. Załóżmy również , że i bank i firma pożyczkowa udzielają pożyczek nieubezpieczonych na kwotę 1 000 000 zł. Warto dodać, że kiedy bank czy SKOK udziela pożyczki nieubezpieczonej, inwestor / członek danego banku / SKOK-u powinien zainwestować własny kapitał w odpowiedniej, do wymogu regulatora, kwocie. Dla uproszczenia możemy przyjąć, że jest to 5% od kwoty portfela udzielonych pożyczek nieubezpieczonych. W tym przypadku, jeśli bank / SKOK udzielił pożyczek na kwotę 1 000 000 zł (finansowanych z depozytów), to kwota zainwestowana przez inwestora „A” jest wystarczającą, żeby pokryć wymóg kapitałowy. Tabela poniżej prezentuje, jaki zwrot z inwestycji (czyli od 50 000 zł) dostanie inwestor „A”, zakładając, że bank / SKOK na kredytach zarabia 20% rocznie oraz ponosi koszty związane ze spłatą oprocentowania (na poziomie 2%) względem klientów, którzy zdeponowali w danym banku swoje środki.

Brak obrazu

W tym przykładzie założyliśmy również, że 10% udzielonych przez bank pożyczek nie zostanie zwrócona (czyli bank ocenił dobrze ryzyko kredytowe dla 90% zaakceptowanych kredytów). Z uwagi na fakt, że inwestujący w bank nie musi wkładać 1 000 000 zł, żeby ten mógł udzielił pożyczek na taką kwotę (zasób na kredyty jest pobierany ze środków klientów, którzy zdeponowali w danym banku dokładnie 1 000 000 zł), zwrot z inwestycji inwestora „A” dla tego przykładu jest na poziomie 120%. Bank zarobił więc 60 000 zł przy inwestycji inwestora „A” na poziomie tylko 50 000 zł. Czyli inwestor „A” po roku ma już 110 000 zł (50,000 + 60,000) własnego kapitału.

Inwestor (B)

Załóżmy więc, że firma pożyczkowa, w którą zainwestował inwestor „B” ponosi takie same ryzyko, jak bank inwestora „A” (tylko 10% udzielonych pożyczek nie zostanie spłacona) i zarabia, podobnie do banku, 20% rocznie na portfelu udzielonych pożyczek, na łączną kwotę 1 000 000 zł.

Brak obrazu

Z wyliczenia powyżej widzimy, że z uwagi na fakt, iż firma pożyczkowa nie może pozyskać pieniędzy na akcję kredytową poprzez depozytariuszy, inwestor „B” wkłada własny kapitał w wysokości 1 000 000 zł. Jeśli firma pożyczkowa ponosi podobne ryzyko kredytowe (10% pożyczek nie zostanie zwrócona) oraz zarabia tak samo, jak bank w poprzednim przykładzie (20% rocznie na portfelu kredytowym), to z punktu widzenia inwestora, jego zwrot z inwestycji można wyliczyć następująco:

 • Zainwestowałem 1 000 000 zł
 • Zarobiłem rocznie 80 000 zł
 • Zwrot z inwestycji wyniósł 8% (80,000 / 1,000,000).

Gdzie Ty zainwestowałbyś pieniądze, gdybyś był prywatnym inwestorem?

Trzymając się liczb, racjonalnie byłoby wybrać wariant inwestycji w bank: 120% zwrot z inwestycji dla inwestora „A”, - dużo większy niż 8% dla inwestora „B”. Podsumowując: na każde zainwestowane 50 000 zł inwestor „A” zarabia 60 000 zł. Jeśli inwestor „A” mógłby zainwestować w 20 banków / SKOK-ów po 50 000 zł, to na włożonym łącznie 1 000 000 zł, zarobiłby kolejne 1 200 000 zł. Inwestor „B”, inwestując w firmę pożyczkową, która działa w podobny sposób, jak bank inwestora „A”, zarobiłby natomiast tylko 80 000 zł. Wynik mówi sam za siebie. Oczywiście, przykład jest teoretyczny, ale mimo całej swojej hipotetyczności, jednoznacznie pokazuje różnice w modelu biznesowym banku / SKOK-u i firmy pożyczkowej. Czas na pytanie: „Co musiałoby się zmienić w warunkach inwestora „B”, żeby mógł osiągać zyski podobne do inwestora „A”? Musi zacząć zarabiać na portfelu kredytowym więcej niż 20%, czyli wymagać od klientów płacenia dużo więcej niż 20%. Jeśli klient może dostać w banku oprocentowanie kredytu na poziomie 20%, to dlaczego miałby wybrać ofertę firmy pożyczkowej, w której koszt kredytu będzie znacznie większy? Otóż w większości przypadków klienci wybierający taką drogę, to ci, którzy nie mogą liczyć na uzyskanie kredytu w banku. Firmy pożyczkowe, świadome tu swojej przewagi, wykorzystują to w pobieraniu prowizji / oprocentowania, które w ujęciu rocznym są dużo większe od tego, którego wymagają banki. Zobaczmy, co się zatem stanie, jeśli firma pożyczkowa zacznie zarabiać na portfelu kredytowym 200% rocznie (czyli 10 razy więcej niż w podanym powyżej przykładzie)? Oczywiście nie wszyscy klienci, zgodzą się tak dużo płacić - w tej grupie znajdą się przede wszystkim ci, którzy są przekonani, że nie dostaną kredytu w banku, a bardzo potrzebują pieniędzy. Oznacza to, że większy procent klientów prawdopodobnie nie będzie w stanie spłacić zaciągniętego zadłużenia. Załóżmy dla uproszczenia, że 30% udzielonych pożyczek się nie zwróci.

Brak obrazu

Przy takich warunkach, inwestor „B” osiąga już bardzo podobny zwrot z inwestycji do inwestora „A”. Gdyby na portfelu kredytowym firma pożyczkowa zarabiała nie 200 a 300 % lub więcej , prywatny inwestor miałby podstawę do zdecydowanie większego zainteresowania inwestycją w firmę pożyczkową niż bank.

Ryzyko spirali zadłużenia

Wykorzystując te symulacje i bez szczegółowego analizowania ofert firm pożyczkowych, możemy założyć, że muszą one generować dużo większe przychody na portfelu kredytowym niż banki czy SKOK-i.

Dlaczego lepiej przyjść do SKOK ?

Każdy na końcu odpowie sobie na to pytanie sam, warto jednak być przy tym świadomym ceny produktów pożyczkowych oraz ryzyka nadmiernego zadłużenia się, które wynika ze zwiększonych kosztów utrzymania takiego zobowiązania. Pamiętajmy jednak o weryfikowaniu charakteru zadłużenia – czy jest to zadłużenie z dodatnią czy ujemną wartością ekonomiczną? (Dodatnia wartość ekonomiczna zadłużenia)

POMAGAMY – EDUKUJEMY Jak uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z zadłużeniem.

 1. Poznaj swój raport BIK (Sprawdzanie swojej wiarygodności kredytowej)
  Wszyscy mamy tendencję do zaniżania swojej zdolności kredytowej. Dlatego, jeśli już zastanawiamy się nad skorzystaniem z usług firmy pożyczkowej, warto przed taką decyzją zweryfikować, czy aby na pewno nie mamy szans na otrzymanie kredytu w sektorze podlegającym nadzorowi KNF. Nawet, jeśli nasz wniosek w jednym z nich został odrzucony, nie wyklucza to możliwości powodzenia w innym banku czy SKOK-u. Pamiętajmy, że te instytucje różnią się pomiędzy sobą metodologią oceny ryzyka kredytowego (Score kredytowy).
 2. Sprawdź w kilku prostych krokach ofertę na www.pomagamypozyczac.pl
  Składając wniosek w dwóch prostych krokach można sprawdzić ofertę organizacji sektora SKOK. W tym artykule pokazaliśmy, że warunki muszą być korzystniejsze!
 3. Bądź świadomy: poznaj wszystkie koszty kredytu
  Jeśli wciąż skłaniasz się do skorzystania z usług firmy pożyczkowej lub innych organizacji sektora bankowego, sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące kosztów.

ZAWSZE PAMIĘTAJ!

 • Firmy pożyczkowe nie podlegają nadzorowi finansowemu w odróżnieniu od sektora SKOK, który posiada ten sam nadzór co banki
 • Firmy pożyczkowe finansują portfel kredytowy poprzez prywatny kapitał własny
 • Model biznesowy firm pożyczkowych zakłada większe ryzyko kredytowe oraz konieczność generowania większych przychodów w portfelu kredytowym
 • Zanim podejmiemy decyzje o zaciągnięciu pożyczki:
  • Poznajmy swój raport BIK
  • Upewnijmy się, że nie możemy dostać oferty w sektorze SKOK poprzez złożenie wniosku na www.pomagamypozyczac.pl
  • Przeanalizujmy wszystkie koszty, które mogą być związane z zadłużeniem