err
Jaką ratę możesz płacić?
Ile chcesz pożyczyć?
Okres spłaty mies.
RRSO %
Kwota powyżej zł wymaga złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów.
Formularz informacyjny

Platforma a pośrednicy finansowi – co nas różni?

Pośrednicy i doradcy finansowi tracą zaufanie wśród klientów i instytucji finansowych. NOWA PERSPEKTYWA NA FINANSE - chcemy być inni!

Reklamowanie i sprzedaż produktów finansowych wymaga ogromnej odpowiedzialności, a każda decyzja zakupowa produktu finansowego może się wiązać z poważnymi konsekwencjami w życiu osobistym naszych klientów. Potrzebują oni doradcy finansowego, który wejdzie w rolę konsultanta finansów osobistych, a nie zwykłego sprzedawcy produktów, którego mało interesują realne potrzeby i wyzwania klienta. Funkcja sprzedawcy nie jest właściwym zestawem kompetencji do realizacji standardów konsultanta do zarządzania domowym budżetem. Niestety, ale na tych kompetencjach często funkcjonują podmioty z branży pośredników finansowych. Pośrednik finansowy był i jest wynagradzany prowizyjnie od sprzedaży produktu finansowego klientowi. Często, jest on zatem zainteresowany tylko i wyłącznie sprzedażą, mało interesując się aspektami ekonomicznymi klienta oraz instytucji finansowej po zakończeniu transakcji. Zamiast budować zaufanie i satysfakcję klientów, pośrednik jest bardziej zainteresowany agresywną ekspansją sprzedażową nie patrząc na jakość sprzedanych produktów i ich dopasowanie do potrzeb oraz zdolności finansowych klienta. Reputacji pośredników nie pomagają również słynne w ostatnim czasie afery na rynku finansowym. Często w te afery uwikłani są pośrednicy, którzy uczestniczyli w sprzedaży produktów finansowych. Okazuje się również post-factum, że produkty finansowe, które były sprzedawane nie tylko nie spełniały wymogów dopasowania produktu do potrzeb klientów, ale brakowało również dobrego zrozumienia po stronie klienta, jakie potencjalne zagrożenia i ryzyka może to nieść dla jego finansów osobistych. Zazwyczaj zawodzi podstawowa rola konsultanta i doradcy finansowego – zrozumienie potrzeb klientów oraz uświadomienie im wszystkich potencjalnych ryzyk.

Konflikt interesów czyli kto da więcej?

Niestety, często pośrednicy finansowi mają jedyną motywację w postaci pobieranej prowizji za sprzedaż produktów finansowych. Taki system wynagradzania bardzo często skutkuje doborem sugerowanych klientowi propozycji produktów finansowych, nie na podstawie jego potrzeb, a jedynie przez pryzmat korzyści pośrednika. Konkurujące pomiędzy sobą instytucje finansowe, mając na sobie presję wygenerowania wysokich wyników sprzedaży, oferują pośrednikowi prowizję wyższą niż konkurenci, doprowadzając do wojny cenowej w ofercie pośrednika. W tym świecie i takim układzie biznesowym, pośrednicy zawsze będą mieć pokusę stawiania własnego interesu ponad interes klienta, co wiąże się z dużym ryzykiem nadużyć i nieuczciwych praktyk rynkowych

Wizja Platformy www.pomagamypozyczac.pl

Chcemy zmienić istniejące praktyki rynkowe. Chcemy, aby pośrednik finansowy spełniał oczekiwaną rolę doradcy i konsultanta, który przede wszystkim stawia klienta w centrum uwagi dbając o jego interesy.
Na naszej Platformie www.pomagamypozyczac.pl :
  1. Dostawcy produktów finansowych nie konkurują pomiędzy sobą – brak konfliktu interesów, przejrzysta relacja i wspólna strategia.
    Sprzedaż produktów na Platformie jest rezultatem wspólnej relacji, opartej na odpowiedzialności, etyce i zaufaniu. Wszystkie współpracujące z Platformą instytucje finansowe ściśle kooperują między sobą, tworząc ekosystem partnerów komplementarnych, a w centrum uwagi jest przede wszystkim dobro klienta.
  2. Edukacja klienta oraz dbałość o jego dobro jest w centrum uwagi całego przedsięwzięcia – informowanie klientów o potencjalnych ryzykach i zagrożeniach ma dla nas najwyższy priorytet! Dla konsumenta najważniejszą wartością jest bezpieczeństwo jego finansów. U podstaw naszej filozofii, leży jakość obsługi i satysfakcja klientów - opiekowanie się interesami klienta w długim horyzoncie czasowym, a nie tylko zawarcie transakcji kredytowej.
  3. Stosujemy jednolite podejście do zasad oceny ryzyka – spójność w metodach oceny zdolności kredytowej klienta pomiędzy współpracującymi z naszą Platformą instytucjami finansowymi powoduje jednolite podejście do oceny potrzeb klienta. Bez tego trudno byłoby mówić o stawianiu interesów klientów w centrum uwagi. Warto zaznaczyć że na rynku polskim funkcjonują już podobne podmioty, a główną innowacją takich platform pośredniczych jest autentyfikacja klientów w trybie online poprzez użycie nowych technologii, zanim klient zostanie przekierowany do odpowiedniej instytucji finansowej, z którą dana platforma (pośrednik) prowadzi współpracę. Wskazane powyżej bariery, ograniczają jednak wartość dodaną, jaką tego typu podmioty mogą wnosić dla klientów, jak i współpracujących z nimi instytucjami finansowymi. Dodatkową barierą i ograniczeniem wartości dla klienta jest brak integracji z współpracującymi instytucjami finansowymi w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym podczas procesu oceny zdolności kredytowej klienta. Zazwyczaj współpracujące z pośrednikiem instytucje finansowe stanowią odrębne podmioty, które posiadają różne systemy informatyczne, podejście i metodologię oceny ryzyka lub oferty produktowej zarówno w kontekście parametrów produktu, jak i jego ceny. To w ostateczności może prowadzić do generowania nieoptymalnych ofert dla klientów, zwłaszcza ze względu na konflikt interesów pomiędzy klientem a pośrednikiem.

Nasza Platforma funkcjonuje w oparciu o pełną integrację z wewnętrznymi systemami informatycznymi i spójność w metodach oceny zdolności kredytowej. Nie występuje bezpośrednia konkurencja pomiędzy różnymi podmiotami, ponieważ razem tworzą one spójny sektor - Platforma jest unikalną alternatywą dla klientów, którzy poszukują bezpieczeństwa, etyki i prawdziwego doradztwa w zarządzaniu własnym budżetem domowym.

Co nas wyróżnia?

  • Szybkość prezentacji oferty oraz parametrów cenowych
  • Wbudowane procesy związane z edukacją klienta indywidualnego oraz zarządzanie jego cyklem życia
  • Bliskie partnerstwo wielu doświadczonych i funkcjonujących od 25 lat organizacji finansowych, posiadających unikalność prezentowanych treści edukacyjnych, oferty produktowej oraz wysokiej jakości obsługi klientów
Zapraszamy!